Disclaimer

Omschrijving
eXtender is een initiatief van Stichting Schadegarant dat in beginsel is bedoeld is als service voor verzekerden die hun autoschade niet via de Schadegarantregeling kunnen of willen laten afwikkelen met hun verzekeringsmaatschappij hoofdzakelijk omdat de schade niet onder de dekking van hun polis valt. Door deze service voor de schadeverzekeringsmaatschappijen en diens gevolmachtigd agenten te faciliteren biedt Stichting Schadegarant tevens de mogelijkheid aan autoschadeherstelbedrijven uit haar bestaande netwerk om schaden uit de niet gestuurde autoschadestroom te herstellen tegen minimaal dezelfde condities als overeengekomen in de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst. 

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads, functionaliteiten en andere onderdelen op en van de responsive website eXtender worden u als service aangeboden. Stichting Schadegarant besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op deze website. Stichting Schadegarant aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze site en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt verwezen.

Stichting Schadegarant is als initiatiefnemer van eXtender alleen verantwoordelijk voor het beheer en faciliteren van de website. Ondanks dat eXtender volledig is gebaseerd op de bestaande data van de initiatiefnemer, is deze niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden c.q. onvolkomenheden.

De initiatiefnemer van eXtender is niet verantwoordelijk voor, (de nakoming van) afspraken die naar aanleiding van vrijblijvende online offertes tussen het Bedrijf en de Klant gemaakt worden.   

Vrijblijvende offertes
De informatie en prijzen in de via eXtender verkregen offertes zijn bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet en bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten. In het bijzonder zijn alle prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten of andere informatie wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

De offertes kunnen slechts gebaseerd worden op door u aangeleverde beelden en een omschrijving van de schade. Mogelijk is er meer schade dan alleen cosmetische/zichtbare schade. Vandaar dat overeenkomsten alleen worden gesloten door aanvaarding van een definitief aanbod dat het autoschadeherstelbedrijf u doet nadat zij de schade aan het voertuig zelf hebben beoordeeld.

Copyright Stichting Schadegarant
De responsive website eXtender wordt beheerd door Stichting Schadegarant. Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn welkom en kunt u mailen naar info@eXtender.nu. Stichting Schadegarant behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer aan te passen.